Konferencja Zielarska

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konferencji Zielarskiej Kobiet,

która odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 roku.

Program konferencji

Zioła mają bogatą i chlubną przeszłość, mają też obiecującą przyszłość, stąd potrzeba popularyzacji tej wiedzy. W minionych spotkaniach uczestniczyło wielu znakomitych naukowców z ważnych ośrodków badawczych w kraju takich jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (Poznań), Politechnika Warszawska, Polski Komitet Zielarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Krosno) oraz z ośrodków zagranicznych: Narodowy Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie (Ukraina) czy Uniwersytet Medyczny w Piatigorsku (Rosja). Nasza konferencja to miejsce spotkania naukowców, konsumentów i wszystkich entuzjastów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Iwona Wawer

  

Miejsce spotkania
„Ziołowy Zakątek”
Koryciny 73 B
17-315 Grodzisk

http://ziolowyzakatek.pl/

Rejestracja uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres :
e-mail konferencji: konferencjaKZK@gmail.com
lub pocztą: Zakład Chemii Fizycznej Wydział
Farmaceutyczny WUM, 02-097 Warszawa, Banacha 1
tel: +48 22 5720950

          Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Iwona Wawer
dr n. farm. Katarzyna Paradowska
dr n. farm. Agnieszka Zielińska

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Kontakt: Zakład Chemii Fizycznej Wydział Farmaceutyczny WUM, 02-097 Warszawa, Banacha 1
tel: 22 5720950,
konferencjaKZK@gmail.com