Jesteś tutaj

Badania i nauka

Zakład prowadzi badania struktury związków chemicznych metodami spektroskopowymi oraz badania właściwości antyoksydacyjnych (magnetyczny rezonans jądrowy w roztworach i ciele stałym, elektronowy rezonans paramagnetyczny, widma w ultrafiolecie i świetle widzialnym, spektroskopia fluorescencyjna).

Prowadzone są badania struktury nowo syntetyzowanych związków chemicznych o potencjalnym działaniu leczniczym oraz związków izolowanych z leczniczych surowców roślinnych. Struktura i konformacje związków modelowych są optymalizowane obliczeniowymi metodami chemii kwantowej ab initio i półempirycznymi. Badane są również oddziaływania typu ligand-receptor na poziomie in silico.

Wykonujemy rejestrację widm EPR i pomiary pojemności antyoksydacyjnej produktów farmaceutycznych i żywnościowych, a szczególności: żywności funkcjonalnej i suplementów diety (soków owocowych, herbat, olejów spożywczych), ekstraktów roślinnych, kosmetyków (kremy, mleczka) i ich składników; oraz płynów biologicznych (krew, ślina). Określamy aktywność antyoksydacyjną czystych związków chemicznych oraz wykonujemy widma jonów paramagnetycznych i wolnych rodników w różnych materiałach (w tym rodników krótkożyjących z zastosowaniem pułapek spinowych).

Stała współpraca z innymi jednostkami: Zakład współpracuje z Wydziałami Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Laboratorium NMR Wydziału Chemii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Niemcy), Laboratorium NMR i IR Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Lutra w Halle (Niemcy), Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Petersburskiego (Rosja) oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria).