Jesteś tutaj

Aktualności

Zaproszenia do udziału w Konferencji „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w trzeciej edycji konferencji "Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna", która odbędzie się online w dniu 25.09.2020. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Doktorantów Fizyki Medycznej Dawka LETalna (Uniwersytet Warszawski) i Studenckie Koło Naukowe Free Radicals Wydział Farmaceutyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Konferencja skierowana jest do studentów studiów wszystkich stopni interesujących się zagadnieniami z zakresu farmacji fizycznej i fizyki medycznej oraz tematami pokrewnymi, i jest bezpłatna. Ponadto dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

Szczegółowe informacje dot. konferencji znajdują się pod adresem: http://www.wmpm.fuw.edu.pl. Rejestracja elektroniczna trwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2020-2020-09-25-18/register .

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy WF WUM oraz Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UW serdecznie zapraszają na  Drugą Ogólnopolską Konferencję Naukową "Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna" która odbędzie się 17.05.2019.

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców
                           
które odbędzie się 27.02.2018 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

czytaj dalej >>

VII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VII MiniSympozjum Młodych Naukowców                           


które odbędzie się 21.02.2017 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

czytaj dalej >>

V Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                            V Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 26.02.2015 roku o godz.14:30
w auli im. prof. B. Olszewskiego

czytaj dalej >>

Wręczenie nagród JM Rektora za 2013 rok

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagrody dla pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Nagrodę indywidualną naukową trzeciego stopnia otrzymali:


dr n. chem. Katarzyna Zawada
za cykl publikacji poświęconych badaniu składu i potencjalnych właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej

dr n. farm. Katarzyna Paradowska
za pracę przeglądową - zastosowanie NMR w ciele stałym w badaniach surowców roślinny

dr n. farm. Dariusz Pisklak
za cykl publikacji poświęconych analizie związków organicznych o aktywności biologicznej
metodami 13C CP MAS NMR i GIAO - DFT

dr n. chem. Tomasz Gubica
za cykl prac poświęconych badaniu struktury i oddziaływań wybranych glikozydów z cyklodekstrynami za pomocą metod eksperymentalnych i obliczeniowych

Nagrodę indywidualną dydaktyczną trzeciego stopnia otrzymali:

dr n. mat. Justyna Kurkowiak
za pracę dydaktyczną nad wdrożeniem nowych treści programowych do zajęd ze statystyki


Nagrodę zespołową dydaktyczną pierwszego stopnia otrzymali:

dr n. chem. Andrzej Cichowlas
za opracowanie pierwszego w Polsce podręcznika "Rekomendacje dotyczące podawania leków w żywieniu enteralnym. Zasady Postępowania. Intereakcje."

"Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich w roku 2009 "

Nagroda indywidualna dydaktyczna I stopnia
Prof. nadzw. dr hab. Iwona Wawer 
Za monografię naukową pt.: "NMR Spectroscopy In Pharmaceutical Analysis"

>> więcej