Jesteś tutaj

Aktualności

Ranking SKN

Konferencja Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja odbędzie się dnia 28.05.2021, w formie online. http://wmpm.fuw.edu.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.

Rejestracja uczestników czynnych jest otwarta do 30.04.2021
Rejestracja uczestników biernych będzie otwarta do 25.05.2021

Link do formularza zgłoszeniowego: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2021-2021-05-28-20/register#scrollTop=0

Serdecznie zapraszamy! :)

Zaproszenia do udziału w Konferencji „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w trzeciej edycji konferencji "Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna", która odbędzie się online w dniu 25.09.2020. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Doktorantów Fizyki Medycznej Dawka LETalna (Uniwersytet Warszawski) i Studenckie Koło Naukowe Free Radicals Wydział Farmaceutyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Konferencja skierowana jest do studentów studiów wszystkich stopni interesujących się zagadnieniami z zakresu farmacji fizycznej i fizyki medycznej oraz tematami pokrewnymi, i jest bezpłatna. Ponadto dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

Szczegółowe informacje dot. konferencji znajdują się pod adresem: http://www.wmpm.fuw.edu.pl. Rejestracja elektroniczna trwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2020-2020-09-25-18/register .

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy WF WUM oraz Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UW serdecznie zapraszają na  Drugą Ogólnopolską Konferencję Naukową "Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna" która odbędzie się 17.05.2019.

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców
                           
które odbędzie się 27.02.2018 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

czytaj dalej >>

VII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VII MiniSympozjum Młodych Naukowców                           


które odbędzie się 21.02.2017 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

czytaj dalej >>

V Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                            V Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 26.02.2015 roku o godz.14:30
w auli im. prof. B. Olszewskiego

czytaj dalej >>

Wręczenie nagród JM Rektora za 2013 rok

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagrody dla pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Nagrodę indywidualną naukową trzeciego stopnia otrzymali:


dr n. chem. Katarzyna Zawada
za cykl publikacji poświęconych badaniu składu i potencjalnych właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej

dr n. farm. Katarzyna Paradowska
za pracę przeglądową - zastosowanie NMR w ciele stałym w badaniach surowców roślinny

dr n. farm. Dariusz Pisklak
za cykl publikacji poświęconych analizie związków organicznych o aktywności biologicznej
metodami 13C CP MAS NMR i GIAO - DFT

dr n. chem. Tomasz Gubica
za cykl prac poświęconych badaniu struktury i oddziaływań wybranych glikozydów z cyklodekstrynami za pomocą metod eksperymentalnych i obliczeniowych

Nagrodę indywidualną dydaktyczną trzeciego stopnia otrzymali:

dr n. mat. Justyna Kurkowiak
za pracę dydaktyczną nad wdrożeniem nowych treści programowych do zajęd ze statystyki


Nagrodę zespołową dydaktyczną pierwszego stopnia otrzymali:

dr n. chem. Andrzej Cichowlas
za opracowanie pierwszego w Polsce podręcznika "Rekomendacje dotyczące podawania leków w żywieniu enteralnym. Zasady Postępowania. Intereakcje."

"Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich w roku 2009 "

Nagroda indywidualna dydaktyczna I stopnia
Prof. nadzw. dr hab. Iwona Wawer 
Za monografię naukową pt.: "NMR Spectroscopy In Pharmaceutical Analysis"

>> więcej