Jesteś tutaj

Aktualności

Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w V edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.
 
Konferencja odbędzie się dnia 20.05.2022, na Wydziale Fizyki UW (Pasteura 5).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.
 
Rejestracja uczestników jest otwarta do 10.05.2022
 
Link do formularza zgłoszeniowego: 
 
Serdecznie zapraszamy!

Ranking SKN

Konferencja Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja odbędzie się dnia 28.05.2021, w formie online. http://wmpm.fuw.edu.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.

Rejestracja uczestników czynnych jest otwarta do 30.04.2021
Rejestracja uczestników biernych będzie otwarta do 25.05.2021

Link do formularza zgłoszeniowego: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2021-2021-05-28-20/register#scrollTop=0

Serdecznie zapraszamy! :)

Zaproszenia do udziału w Konferencji „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w trzeciej edycji konferencji "Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna", która odbędzie się online w dniu 25.09.2020. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Doktorantów Fizyki Medycznej Dawka LETalna (Uniwersytet Warszawski) i Studenckie Koło Naukowe Free Radicals Wydział Farmaceutyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Konferencja skierowana jest do studentów studiów wszystkich stopni interesujących się zagadnieniami z zakresu farmacji fizycznej i fizyki medycznej oraz tematami pokrewnymi, i jest bezpłatna. Ponadto dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

Szczegółowe informacje dot. konferencji znajdują się pod adresem: http://www.wmpm.fuw.edu.pl. Rejestracja elektroniczna trwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2020-2020-09-25-18/register .

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy WF WUM oraz Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UW serdecznie zapraszają na  Drugą Ogólnopolską Konferencję Naukową "Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna" która odbędzie się 17.05.2019.

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców
                           
które odbędzie się 27.02.2018 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

czytaj dalej >>

VII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VII MiniSympozjum Młodych Naukowców                           


które odbędzie się 21.02.2017 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

czytaj dalej >>

V Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

Zakład Chemii Fizycznej oraz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                            V Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 26.02.2015 roku o godz.14:30
w auli im. prof. B. Olszewskiego

czytaj dalej >>

Wręczenie nagród JM Rektora za 2013 rok

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagrody dla pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Nagrodę indywidualną naukową trzeciego stopnia otrzymali:


dr n. chem. Katarzyna Zawada
za cykl publikacji poświęconych badaniu składu i potencjalnych właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej

dr n. farm. Katarzyna Paradowska
za pracę przeglądową - zastosowanie NMR w ciele stałym w badaniach surowców roślinny

dr n. farm. Dariusz Pisklak
za cykl publikacji poświęconych analizie związków organicznych o aktywności biologicznej
metodami 13C CP MAS NMR i GIAO - DFT

dr n. chem. Tomasz Gubica
za cykl prac poświęconych badaniu struktury i oddziaływań wybranych glikozydów z cyklodekstrynami za pomocą metod eksperymentalnych i obliczeniowych

Nagrodę indywidualną dydaktyczną trzeciego stopnia otrzymali:

dr n. mat. Justyna Kurkowiak
za pracę dydaktyczną nad wdrożeniem nowych treści programowych do zajęd ze statystyki


Nagrodę zespołową dydaktyczną pierwszego stopnia otrzymali:

dr n. chem. Andrzej Cichowlas
za opracowanie pierwszego w Polsce podręcznika "Rekomendacje dotyczące podawania leków w żywieniu enteralnym. Zasady Postępowania. Intereakcje."

"Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich w roku 2009 "

Nagroda indywidualna dydaktyczna I stopnia
Prof. nadzw. dr hab. Iwona Wawer 
Za monografię naukową pt.: "NMR Spectroscopy In Pharmaceutical Analysis"

>> więcej