Jesteś tutaj

Farmacja


FARMACJA 


Chemia Fizyczna - II rok 2021/22 semestr zimowy

Wymagania na egzamin:  Chemia_fizyczna_zakres_materialu_do_egzaminu

Wykłady

Wykłady będą prowadzone zdalnie zgodnie z planem studiów otrzymanym z dziekanatu, na platformie Microsoft Teams.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone będą w formie bezpośredniej zgodnie z planem studiów otrzymanym z dziekanatu. Zajęcia będą się odbywać w Zakładzie Chemii Fizycznej, III kostka, I piętro.

Pierwsze ćwiczenie wg Harmonogramu (poniżej), to ćwiczenie wstępne na którym zostanie omówiony regulamin pracowni. Obecność obowiązkowa

Ćwiczenia rachunkowe


Projektowanie Substancji Leczniczych - IV i V rok studiów (strona WWW)


Matematyka i Statystyka 2020/21 semestr zimowy

Matematyka  - I rok - zajęcia online, kolokwia stacjonarnie

       Statystyczna ocena wyników  - V rok - zajęcia i zaliczenie online

      Zastosowania statystyki w toksykologii - V rok - zajęcia i zaliczenie online

   • walidacja
   • Wyniki

      Analiza statystyczna z zastosowaniami - V rok - zajęcia i zaliczenie online

   • Walidacja
   • anova wieloczynnikowa
   • regresja wieloraka
   • Wyniki

     Statystyczna ocena wyników eksperymentu - V rok - zajęcia i zaliczenie online

   • warunki zaliczenia