Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022 oraz kryteria kwalifikacji dla kierunku FARMACJA

TEMAT

PROMOTOR

 

Wykorzystanie kwantowej dynamiki molekularnej do opisu przemian

polimorficznych.

 

dr hab. Łukasz Szeleszczuk

 

Wykorzystanie kwantowej dynamiki molekularnej do badania mechanizmów reakcji zachodzących w fazie stałej.

 

dr hab. Łukasz Szeleszczuk

 

Badania fizykochemiczne i biologiczne kompleksów cyklodektryn z lewotyroksyną

 

dr hab. Tomasz Gubica

 

Synteza i profil uwalniania stałych kompleksów acyklowiru z cyklodekstrynami

 

dr hab. Tomasz Gubica

 

Zastosowanie metod fizykochemicznych w celu poprawy rozpuszczalności flutamidu.

 

dr Paweł Siudem

 

Analiza zanieczyszczeń wymywalnych i  ekstrahowalnych w lekach

oftalmologicznych, w zależności od warunków przechowywania.

 

dr Agnieszka Zielińska

 

Zastosowanie sieci neuronowych w wyborze peptydów bakteryjnych działających

pozytywnie na dystrofie mięśniowe

 

dr Katerina Makarova

 

Zastosowanie metod modelowania molekularnego w poszukiwaniu nowych

związków o aktywności biologicznej.

 

dr hab. Maciej Pisklak

 

Zastosowanie symulacji molekularnych w do opisu fizyko-chemicznych właściwości

układów molekularnych.

 

dr hab. Maciej Pisklak

 

Dostępność farmaceutyczna hydrożelu z α–kwasem liponowym o działaniu przeciwstarzeniowym

 

dr hab. Katarzyna Paradowska

 

Analiza składu i aktywności antyoksydacyjnej preparatów zawierających owoce

głogu (Crataegus L.).

 

dr Katarzyna Zawada

Kryteria przyjęcia:

1. Aktywna działalność w Kole Naukowym „Free Radicals”.

2. Studiowanie na bloku fakultatywnym „Projektowanie leków”

3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem tematu/bezpośrednim opiekunem pracy dyplomowej.

4. Ocen końcowych z przedmiotu chemia fizyczna

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022 oraz kryteria kwalifikacji dla kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

TEMAT

PROMOTOR

 

Addytywne i antagonistyczne działanie przeciwutleniające w mieszaninach

dwuskładnikowych wybranych flawonoidów i witaminy C.

 

dr Agnieszka Zielińska

 

Fizykochemiczne metody oznaczania parabenów w próbkach

środowiskowych i kosmetykach (ANALITYKA)

 

dr hab. Katarzyna Paradowska

Kryteria przyjęcia:

1. Aktywna działalność w Kole Naukowym „Free Radicals”.

2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej promotorem pracy dyplomowej.

3. Ocen końcowych z przedmiotu chemia fizyczna