Jesteś tutaj

Wręczenie nagród JM Rektora za 2013 rok

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagrody dla pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Nagrodę indywidualną naukową trzeciego stopnia otrzymali:


dr n. chem. Katarzyna Zawada
za cykl publikacji poświęconych badaniu składu i potencjalnych właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej

dr n. farm. Katarzyna Paradowska
za pracę przeglądową - zastosowanie NMR w ciele stałym w badaniach surowców roślinny

dr n. farm. Dariusz Pisklak
za cykl publikacji poświęconych analizie związków organicznych o aktywności biologicznej
metodami 13C CP MAS NMR i GIAO - DFT

dr n. chem. Tomasz Gubica
za cykl prac poświęconych badaniu struktury i oddziaływań wybranych glikozydów z cyklodekstrynami za pomocą metod eksperymentalnych i obliczeniowych

Nagrodę indywidualną dydaktyczną trzeciego stopnia otrzymali:

dr n. mat. Justyna Kurkowiak
za pracę dydaktyczną nad wdrożeniem nowych treści programowych do zajęd ze statystyki


Nagrodę zespołową dydaktyczną pierwszego stopnia otrzymali:

dr n. chem. Andrzej Cichowlas
za opracowanie pierwszego w Polsce podręcznika "Rekomendacje dotyczące podawania leków w żywieniu enteralnym. Zasady Postępowania. Intereakcje."