Jesteś tutaj

Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w V edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.
 
Konferencja odbędzie się dnia 20.05.2022, na Wydziale Fizyki UW (Pasteura 5).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.
 
Rejestracja uczestników jest otwarta do 10.05.2022
 
Link do formularza zgłoszeniowego: 
 
Serdecznie zapraszamy!