Jesteś tutaj

Zaproszenia do udziału w Konferencji „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w trzeciej edycji konferencji "Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna", która odbędzie się online w dniu 25.09.2020. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Doktorantów Fizyki Medycznej Dawka LETalna (Uniwersytet Warszawski) i Studenckie Koło Naukowe Free Radicals Wydział Farmaceutyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Konferencja skierowana jest do studentów studiów wszystkich stopni interesujących się zagadnieniami z zakresu farmacji fizycznej i fizyki medycznej oraz tematami pokrewnymi, i jest bezpłatna. Ponadto dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

Szczegółowe informacje dot. konferencji znajdują się pod adresem: http://www.wmpm.fuw.edu.pl. Rejestracja elektroniczna trwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2020-2020-09-25-18/register .