Jesteś tutaj

Dr farmacji Agnieszka Zielińska

Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

Adres do korespondencji: 

Dr Agnieszka Zielinska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny
Zakład Chemii Fizycznej
ul. Banacha 1
tel. 22 5720955
02-097 Warszawa
Email: agnieszka.zielinska@wum.edu.pl


Contact Information:
Dr Agnieszka Zielinska
Medical University of Warsaw
Faculty of Pharmacy
Dept. of Physical Chemistry
Banacha 1
02-097 Warsaw
Poland