Jesteś tutaj

Dr farmacji Agnieszka Zielińska

Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

Assistant professor at the Department of Physical Chemistry of the Faculty of Pharmacy

Email: agnieszka.zielinska@wum.edu.pl

 Researchgate          ORCID

Tematy prac magisterskich prowadzonych w ostatnich latach:

 • Badanie przenikalności przez skórę kannabidiolu (CBD) z kosmetyków i preparatów hydrożelowych w układzie modelowym.
 • Badanie przenikalności przez skórę konserwantów obecnych w kosmetykach na modelowym układzie transdermalnym
 • Analiza jakościowa i ilościowa suplementów diety zawierających Monakolinę K.
 • Analiza ilościowa oraz badanie dostępności farmaceutycznej preparatów zawierających izoflawony sojowe.
 • Badanie właściwości ochronnych i przeciwrodnikowych hydrożeli z glikozydami flawonoidowymi (diosmina) i ekstraktami roślinnymi (kwiaty  kasztanowca zwyczajnego, arniki górskiej, oczaru wirgilijskiego, kłącze ruszczyka kolczystego).
 • Badanie dostępności farmaceutycznej hydrożeli z ekstraktami z Hamamelis virginiana i Aesculus hippocastanum o działaniu wzmacniającym naczynia krwionośne.
 • Badanie właściwości olejów z pachnotki i krokosza barwierskiego z dodatkiem ekstraktów roślinnych, o potencjalnym zastosowaniu w pielęgnacji cery wrażliwej.

Adres do korespondencji: 

Dr Agnieszka Zielinska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny
Zakład Chemii Fizycznej
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
------------------------------------

Topics of master's theses conducted in recent years:

 • Skin permeation study of cannabidiol (CBD) from cosmetics and hydrogel preparations in a model system.
 • Study of skin permeability of preservatives present in cosmetics on a model transdermal system
 • Qualitative and quantitative analysis of dietary supplements containing Monacolin K.
 • Quantitative analysis and testing of pharmaceutical availability of preparations containing soy isoflavones.
 • Study of the protective and anti-radical properties of hydrogels with flavonoid glycosides (diosmin) and plant extracts (flowers of horse chestnut, arnica, witch hazel, rhizome of the spiny rootstock).
 • Research on the pharmaceutical availability of hydrogels with extracts of Hamamelis virginiana and Aesculus hippocastanum with the effect of strengthening blood vessels.
 • Testing the properties of perilla and safflower oils with the addition of plant extracts, with potential use in the care of sensitive skin.

Contact Information:
Dr Agnieszka Zielinska
Medical University of Warsaw
Faculty of Pharmacy
Dept. of Physical Chemistry
Banacha 1, 02-097 Warsaw, Poland