Jesteś tutaj

Dr Justyna Kurkowiak

Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

 

Adres do korespondencji:  
Dr Justyna Kurkowiak
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny 
Zakład Chemii Fizycznej 
ul. Banacha 1 
tel. 22 5720950
02-097 Warszawa
Email : justyna.kurkowiak@wum.edu.pl

Contact Information: 
Dr Justyna Kurkowiak
Medical University of Warsaw 
Faculty of Pharmacy 
Dept. of Physical Chemistry 
Banacha 1 
02-097 Warsaw
Poland