Jesteś tutaj

Dr Jarosław Bukowicki

Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

Adres do korespondencji:  
Dr Jarosław Bukowicki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny 
Zakład Chemii Fizycznej 
ul. Banacha 1 
tel. 22 5720958
02-097 Warszawa
Email : Jaroslaw.Bukowicki@wum.edu.pl

Contact Information: 
Dr Jarosław Bukowicki
Medical University of Warsaw 
Faculty of Pharmacy 
Dept. of Physical Chemistry 
Banacha 1 
02-097 Warsaw
Poland

Publikacje