Jesteś tutaj

Mgr Anna Helena Mazurek

  Studentka Szkoły Doktorskiej WUM w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

Email : annamazurek21@gmail.com

Tematyka doktoratu: Wykorzystanie obliczeń Mechaniki Kwantowej i Mechaniki Molekularnej do analizy wiązania wybranych związków endokrynnie czynnych z receptorem estrogenowym.

Projekt jest realizowany w ramach International Dual Degree PhD (doctorat en cotutelle) we współpracy z Laboratoire de Biochimie, Ecole Polytechnique, Palaiseau, Paryż.

Subject of the thesis: Analysis of the selected endocrine disrupting chemicals and their binding to the estrogen receptor with application of Quantum Mechanics and Molecular Mechanics calculations.

Project is realised in terms of the International Dual Degree PhD (doctorate en cotutelle) in cooperation with the Laboratoire de Biochimie, Ecole Polytechnique, Palaiseau, Paris.