Jesteś tutaj

Mgr Anna Helena Mazurek

  Studentka Szkoły Doktorskiej WUM w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

Email : anna.mazurek@wum.edu.pl

Tematyka doktoratu: Wykorzystanie obliczeń Mechaniki Kwantowej i Mechaniki Molekularnej do analizy wiązania wybranych związków endokrynnie czynnych z receptorem estrogenowym.

Projekt jest realizowany w ramach International Dual Degree PhD (doctorat en cotutelle) we współpracy z Laboratoire de Biochimie (Laboratoire de Biologie Structural de la Cellule – BIOC), École Polytechnique de Paris.

Projekt jest współfinansowany dzięki Stypendium Rządu Francuskiego (Bourses du Gouvernement Français) na realizację podwójnego międzynarodowego doktoratu, doctorat en cotutelle. 

Subject of the thesis: Analysis of the selected endocrine disrupting chemicals and their binding to the estrogen receptor with application of Quantum Mechanics and Molecular Mechanics calculations.

Project is carried out in terms of the International Dual Degree PhD (doctorate en cotutelle) in cooperation with the Laboratoire de Biochimie (Laboratoire de Biologie Structural de la Cellule – BIOC), École Polytechnique de Paris.

Project is co-financed from the French Government Scholarship (Bourses du Gouvernement Français) for the International Dual PhD, doctorate en cotutelle.